Tworzenie izolacji akustycznej ścian działowych

Jednym z najczęściej stosowanych systemów budowy ścian działowych jest znany wszystkim system suchy oparty o płyty kartonowo-gipsowe izolowane specjalistyczną wełną mineralną. Taki system jest z pewnością lekki, prosty w budowie i daje możliwość tworzenia ścian działowych w pomieszczeniach niemal w dowolnej formie. Takie ściany uznaje się jednak za nieskuteczne pod względem izolacji akustycznej. Nie jest to do końca prawda, a dlaczego postaramy się wyjaśnić. Lite przegrody są skuteczniejsze od tego typu ścian, ale i ściany szkieletowe mogą cechować się odpowiednimi własnościami, jeśli tylko wykorzysta się odpowiednie materiały i techniki budowlane.

Nie da się ukryć, że typowa ściana z profilami o szerokości 50 mm, dwoma warstwami wełny mineralnej obłożonej płytami kartonowo-gipsowymi grubości 12,5 mm będzie rozwiązaniem niesatysfakcjonującym dla większości osób. Najczęściej takie ściany są w dodatku wykonane z błędami w sztuce, na przykład poprzez zaniedbanie ułożenia taśm akustycznych pod profilami. Jeśli chcemy uzyskać dobry efekt pod względem tłumienia akustycznego, musimy zwalczać wszelkie mostki akustyczne.

Norma

Norma PN-B-02151-3:2015-10 ("Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania") to podstawowy dokument, który opisuje w naszym kraju wymagania pod względem izolacyjności akustycznej ścian. Izolacja akustyczna ścianek wewnętrznych wymagana przez tą normę to 50 dB dla ścian działowych w budynkach mieszkalnych i 35 dB w budynkach użytkowych. Wszystkie wymagania odnoszą się do współczynnika RA1, czyli współczynnika rzeczywistego tłumienia dźwięków. RA1 oblicza się poprzez odjęcie od teoretycznego RA1t dla danej technologii wartość bocznego przenoszenia dźwięku. RA1 dla technologii suchej zabudowy osiągają 41 dB, ale możliwe jest też tworzenie ścian supercichych, których RA1 to aż 71 dB.

Ściana szkieletowa

Kilka czynników wpływa na to, jaki wyciszenie zaoferuje nam ściana działowa z płyt kartonowo-gipsowych. Jest to przede wszystkim grubość płyt, konstrukcja szkieletu oraz grubość wypełnienia z wełny mineralnej. Przedstawiona powyżej typowa ścianka działowa posiada tylko 5 centymetrów wełny mineralnej, co nie daje jej możliwości spełnienia warunku tłumienia dźwięków na poziomie 50 dB. Istniejące w niej mostki akustyczne obniżą skuteczność ściany dalece poniżej poziomu wymaganego normą.

Dla zwalczania mostków akustycznych, czyli przenoszenia się dźwięku poprzez łączenia konstrukcji z innymi elementami, na przykład w narożnikach ścian i w ich łączeniu z sufitem, można wykorzystać większe profile. Już sam ten zabieg powinien zapewnić nam dodatkowe 6 dB izolacyjności akustycznej. Pozytywny efekt przyniesie pogrubienie ściany. Stworzenie dodatkowej warstwy, dodatkowego szkieletu w ścianie zaoferuje nam kolejne 5 dB. Dwie osobne konstrukcje powinny się łączyć w jak najmniejszej ilości miejsc i powinny być obłożone taśmą akustyczną po swoim obwodzie.

Autor

Redakcja RPW