Izolacja akustyczna pomieszczeń - nie tylko odsłuchowych

Nie lubimy hałasu i kiedy do pomieszczeń, w których chcemy pracować lub wypoczywać, przedostają się niepożądane dźwięki, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Współczesne technologie pozwalają nam na stosowanie odpowiedniej izolacji akustycznej ścian i stropów, dzięki czemu staje się to zdecydowanie mniejszym problemem. Trzeba zaznaczyć, że w przeciwieństwie na przykład do izolacji termicznej, prawo budowlane nie mówi nic o izolacji akustycznej w domach jednorodzinnych. Dopiero przy zabudowie wielorodzinnej, na przykład w domach szeregowych, pojawia się wymóg izolacyjności ściany między budynkami na poziomie RA1 = 52-55 dB, a także wymóg zapewnienia wskaźnika przenikania dźwięków dla stropów na poziomie LW = 53 dB. We wszystkich przypadkach istnieją jednak ogólne zalecenia, do których warto się stosować. Mają one charakter poglądowy i ustala się je na poziomie minimalnym i optymalny, odpowiednio:

- ściany między pokojami RA1 powyżej 30 dB i 40dB;

- ściany między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi RA1 powyżej 35 dB i 45dB.

Kwestia przenikania hałasów z zewnątrz to sprawa osobna i nie da się jej tak łatwo standaryzować, ponieważ jest ona w dużej mierze zależna od otoczenia budynku. Wychodzi się z założenia, że hałas we wnętrzu domu nie powinien przekraczać poziomu 30 dB w nocy o 40 dB za dnia. Zastosowanie ma tutaj wskaźnik izolacyjności akustycznej RA2, który informuje nas o przenikaniu hałasu przez ściany i okna. Zamontowanie okien obniża izolacyjność akustyczna ściany o 6-8 dB i należy o tym pamiętać.

Dźwięki w domu mogą rozchodzić się dwiema podstawowymi drogami. Jest to oczywiście powietrze, które jest medium dla mowy ludzkiej czy muzyki. Drugą drogą jest ścieżka materiałowa, czyli przenoszenie drgań przez podłogi, na przykład od kroków.

Przegrody w domu powinny mieć odpowiednią izolacyjność akustyczną, która zależy przede wszystkim od masy powierzchniowej, czyli ciężaru m2 przegrody. Im jest on większy, tym przegroda skuteczniej tłumi dźwięki. Istnieją także skutecznie tłumiące materiały, a dodatkowym problemem jest wytłumianie wszystkich szczelina na tykach przegród.

Sposobem na zmniejszenie uciążliwości dźwięków rozchodzących się przez powietrze jest przede wszystkim zamontowanie przegród o dużym ciężarze objętościowym lub przegród warstwowych z warstwą izolacji akustycznej. Można zastosować także różnego rodzaju pokrycia akustyczne dla ścian. Najważniejsza jest masa powierzchniowa, ponieważ panele akustyczne na ścianie o masie 100 kg/m2 dadzą nam poprawę izolacyjności aż o 12 dB, a na ścianie o masie 200 kg/m2 będzie to jedynie 6dB, ponieważ ściana już w tym momencie dobrze tłumi dźwięki.

Tłumienie dźwięków rozchodzących się po materiale jest trudniejsze i wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju stropu. Stropy dzieli się na 3 kategorie w zależności od tego, jaką mają masę powierzchniową. Na stropach o masie powierzchniowej powyżej 350 kg/m2 układa się podłogę pływającą o wskaźniku ΔLW = 18 dB, o masie 250-350 kg/m2 - 23 dB a poniżej 250 kg/m2 - 28 dB.

Autor

Redakcja RPW