Przegląd akustycznych materiałów izolacyjnych

Najważniejszym celem akustycznych materiałów izolacyjnych jest zapobieganie zjawisku niepożądanego przenikania dźwięków, które rozchodzą się w powietrzu jako fale dźwiękowe. Izolatory akustyczne są więc przeznaczone nie tylko do osłaniania mieszkań, ale również szpitali i biurowców. Co ważne, chronią nie tylko przed hałasem ulicznym, ale również przed innymi hałasami, w tym i tymi, które dobiegają z wewnątrz.

Izolatory akustyczne mają zmniejszać dokuczliwość hałasu, co stawia je w jednym szeregu z systemami, które rozpraszają falę dźwiękową oraz tymi, które przeciwdziałają przenoszeniu się wibracji i drgań. Ich skuteczność jest mierzona w decybelach, a wartość liczbowa informuje nas o różnicy, jaka zachodzi pomiędzy natężeniem fali dźwiękowej przed oraz za przegrodą. Jeśli przegroda jest skuteczna, mamy możliwość tłumienia hałasu na poziomie nawet 50 decybeli. O tym, jakiej jakości jest dany izolator, w dużym stopniu przesądza charakterystyczna dla niego masa powiększona. Co do zasady, im jest ona większa, tym lepsza staje się izolacyjność akustyczna.

Oczywiście, nie możemy pomniejszać także tego znaczenia, jakie odgrywa sama struktura izolatora, jeśli bowiem mamy do czynienia z przegrodami metalowymi, ich izolacyjność akustyczna siłą rzeczy jest gorsza z uwagi na to, że fale przenoszą się w nich z większą łatwością. Jeśli więc masy powierzchniowe izolatorów są zbliżone, warto stawiać przede wszystkim na przegrody murowane lub betonowe. Gdybyśmy mieli jednak wskazać na te izolatory, które możemy uznać za najskuteczniejsze, w pierwszej kolejności musielibyśmy wspomnieć o rozwiązaniach wielowarstwowych, a więc takich, w których poszczególne warstwy mają do spełnienia nieco inne role.

Tu na pierwszy plan wysuwa się warstwa o dużej masie powierzchniowej, choć obok niej występuje też lżejsza – wełna mineralna lub korek. W tym przypadku za główne zadanie takiej warstwy można uznać zapobieganie wnikaniu, przenikaniu, a zwłaszcza przewodzeniu fal dźwiękowych w tym zwłaszcza wyższych częstotliwości nie tylko do przegrody, ale i przez nią. Jeśli zależy nam na dobrej izolacji podłogi, powinniśmy zainteresować się przede wszystkim matami akustycznymi. Ich znakiem rozpoznawczym jest niewielka grubość i to ona przyczynia się do znacznego zwiększenia izolacji kosztem zabranego miejsca. Maty tego rodzaju wykorzystuje się do montażu wprost na posadzkę, można je też montować na wykonanej z drewna podłodze.

W takim przypadku za warstwę wykończeniową można uznać nie tylko panele podłogowe, ale również wykładzinę. Jeśli chcemy uzyskać odpowiednią izolację akustyczną sufitów oraz ścian, również możemy sięgać po specjalną matę akustyczną. W tym przypadku mamy do czynienia z materiałem wielowarstwowym, a jednostronna warstwa kleju sprawia, że możliwe staje się jej mocowanie do powierzchni stałych.

Autor

Redakcja RPW